Kémiai Kísérletek - BibLab


Istent teljesen megismerni nem lehet. Amennyire azonban kinyilatkoztatásaiban feltárja Önmagát, annyi megtapasztalható, megérthető Belőle. Ebben a megismerési folyamatban kínál lehetőséget az elgondolkodásra a BibLab program, amelynek keretében bibliai történeteket szemléltet Raffai Balázs, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium hittan és kémia szakos tanára.

Programok:


Mózes az Úr vegyésze – Hol a csudában van Isten?


Helyszín: Tanácsterem
Időpont: csütörtök 15:30-16:30

A zsidók történelmének egyik legfontosabb szakaszát, Mózes születésétől a Tízparancsolat átadásáig terjedő időszakot dolgoztam fel ebben az előadásban.
 
Az alcímben feltett kérdés: ”Hol a csudában van Isten?” – tréfásan –, már magában rejti a választ is. Az isteni kinyilatkoztatásnak az ószövetségi történelemben tetten érhető formái, a csodák jelennek meg az előadásban. Ezek a csodák adtak lehetőséget arra, hogy látványos kísérletekkel illusztráljuk Mózes életének fordulatait. A csodás események segítségével nemcsak arra kapunk választ, hogy akkor a zsidókat hogyan vezette Isten, hanem talán arra a kérdésre is, hogy a mi életünkben hogyan van jelen. Emellett a kísérleteket szemlélve a teremtett világ sokszínűségére is rácsodálkozhatunk.
 
A kísérletek során közelről szemlélt események segítségével egészen olyan élményünk lehet, mintha mi is ott lettünk volna, és átélhetjük Mózes életének csodáit. Közben egyrészt együtt gondolkodunk arról, hogy mit tanítanak ezek a történetek nekünk, mai embereknek.
 
Másrészt a kísérleteket megfigyelve rácsodálkozhatunk az élettelen anyagok teremtett világban betöltött szerepére, s ezzel a teremtő Isten mindenütt jelen-valóságára.
 
Részletesebb leírásért kattints ide!  

Próféták a laborban – Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten


Helyszín: Tanácsterem
Időpont: péntek 15:30-16:30

Az előadás a zsidók történelmének az ország kettészakadásától a babiloni fogságig terjedő nehéz időszakát mutatja be a próféták szemszögéből.
 
A prófétaság intézménye kiemelt ez idő tájt, hiszen Isten küldötteiként, hírnökeiként fontos üzenetet adtak át a népnek és a királyoknak: rámutattak az egy, élő, igaz Istenre. Különböző jelképes cselekedetek, csodatételek vagy fenyegetés formájában adták át az üzeneteket, melyek többségében Isten tűzzel csap le, vagy épp a tűzből menti ki híveit. Innen az alcím: ”Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten.” Ezek a tüzes jelenségek adtak lehetőséget arra, hogy látványos kísérletekkel illusztráljuk néhány próféta életének eseményeit.
 
A történetek átélése közben elgondolkodhatunk, hogy vajon saját életünk eseményei is hordozhatnak-e hasonló "istenbizonyító” értelmet, jelentést.
 
Részletesebb leírásért kattints ide!

Reakciók evangéliuma


Helyszín: Tanácsterem
Időpont: szombat 15:30-16:30

Evangélium. Húsvéti örömhír.
 
Miért is jött Jézus a Földre? Azért, hogy a sötét világban lássunk a világ világossága által? Azért, hogy utat mutasson számunkra, hogy jó pásztorként vezessen? Azért, hogy helyreálljon a kapcsolat Isten és ember között?
 
Előadásomban a feltett kérdésre a hallgatósággal együtt keressük a választ. Jézus földi életének fontos eseményeit, fordulópontjait nézzük végig, a születéstörténettől a feltámadásig. Olyan ismerős történetek jelennek meg Máté és Lukács evangéliumából, melyek segítenek egy átfogó képet alkotni Jézusról. A történetek átvitt értelmű szemléltetéséhez kémiai és fizikai kísérleteket használunk. Ezek segítségével a hallgatóság szinte átélheti a korabeli eseményeket, látva a születéstörténet csillagát, vagy tanítványként ülve az utolsó vacsorán. Az előttünk zajló egyszerű kísérletek, a közben elhangzó bibliai idézetek és azok magyarázata egy olyan különleges hangulatú istenélményt nyújt, ami a megszokottól eltérő környezetben gondolkodtat el minket Isten szeretetének Jézusban megvalósuló kinyilatkoztatásáról.
 
Részletesebb leírásért kattints ide!