Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató
13. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó 2022
MEE / Adatvédelem / 16-1/2021 - GYÜMI

Adatkezelő személye: Magyarországi Evangélikus Egyház, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24., telefon: +36-1-486-3556, adatvédelmi tisztviselő személye: Trifán Krisztina Csilla, e-mail elérhetősége: adatvedelem@ lutheran.hu.

Az adatkezelés célja: Magyarországi Evangélikus Egyház (továbbiakban: Adatkezelő) által 2022. július 13–17 között, Gyulán megrendezésre kerülő 13. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó (továbbiakban: Szélrózsa találkozó) megrendezése céljából.

Adatvédelem

AdatvédelemAdatvédelem

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
Az érintettet megilleti személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, illetőleg – amennyiben az adatkezelést nem tartja jogszerűnek – a tiltakozáshoz való joga van. Jogainak érvényesítésekor a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel: adatvedelem@lutheran.hu.
Személyes adatok továbbítása: az adatkezelő a megismert adatokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja át, csak az érintett kifejezett engedélyével.
A rögzített adatokat a Gyülekezeti és Missziói Osztály gyermek- és ifjúsági munkaágvezetője és a Szélrózsa találkozó koordinátora ismerhetik meg a találkozó feladatinak lebonyolítása céljából.
Címzettek: Libra Szoftver Zrt (1113 Budapest, Karolina út 65.), Mailchimp. ( https://mailchimp.com/ ), Facebook (https://www.facebook.com/), Instagram (https://www.instagram.com/), Youtube (https://www.youtube.com/)

Jogorvoslat: Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogának érvényesítésekor az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (e-mail cím: adatvedelem@ lutheran.hu), illetőleg vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonos elérhetőség: +36-1-3911400.


Budapest, 2022. 05. 02.